Ban Chuyên Môn Giao lưu văn hóa Nhật Bản

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (Faculty of Japanese Linguistics and Culture) là một trong những khoa đào tạo uy tín và thu hút đông sinh viên theo học nhất hiện nay của Ban Hợp tác Quốc tế Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT..Cùng nhau kiến tạo cơ hội! (Creating Opportunities Together!)

Các ngành đào tạo Ngôn ngữ Nhật Bản hệ chất lượng cao

Đào tạo Bồi Dưỡng nghiệp vụ Sư phạm tiếng Nhật

Triển vọng nghề nghiệp Lao Động, Kỹ Sư Nhật Bản

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác tại các vị trí:

Nhóm 1: Biên dịch viên, phiên dịch viên, biên tập viên

Nhóm 2: Thư kí văn phòng, trợ lí đối ngoại, hướng dẫn viên du lịch

Nhóm 3: Nghiên cứu viên

Nhóm 4: Giáo viên, cán bộ giảng dạy tiếng Nhật

Bài viết liên quan