Ban Chuyên Môn Giao Lưu Văn Hoá Việt Trung

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Faculty of Chinese Language and Culture) là một trong những đơn vị đào tạo có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Ban Hợp tác Quốc tế Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thực hành HIPT.

Phối Hợp nghiệp vụ Sư phạm tiếng Trung Quốc

Đào tạo Bồi Dưỡng hướng dẫn viên du lich Ngôn ngữ Trung Quốc CLC

+ Định hướng Biên – Phiên dịch

+ Định hướng Kinh tế

+ Định hướng Du lịch

+ Định hướng Trung Quốc học

Bài viết liên quan