95% sinh viên trường nghề có việc làm, thu nhập từ 6 – 12 triệu đồng/tháng

Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm nay.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 1.200 học sinh của 2 trường THPT và 4 trường THCS trên địa bàn huyện Bố Trạch. Tham gia tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và kết nối nhu cầu việc làm là 8 đơn vị, trong đó có 2 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 2 trung tâm dịch vụ việc làm và 2 doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hơn 1.200 học sinh được tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ,Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm NAY tại Quảng Bình.

Tham gia tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, các em học sinh đã được tham quan, tư vấn về chương trình đào tạo tại các gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được giới thiệu việc làm tại các gian hàng của các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tổ chức trình diễn kỹ năng nghề; thông tin đầy đủ, toàn diện nhất về ngành nghề, phương pháp, quy mô đào tạo và hình thức tuyển sinh; về việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp các khóa học.

Hơn 1.200 học sinh được tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ,Ngày hội có sự tham gia của hơn 1.200 học sinh của 2 trường THPT và 4 trường THCS trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Qua đó sẽ giúp các em học sinh có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay để yên tâm đăng ký nhập học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh này nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày hội cũng giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nâng cao năng lực và kết quả tuyển sinh, rút ra phương pháp, kinh nghiệm để làm tốt công tác tuyển sinh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc sở LĐ-TB&XH Quảng Bình cho biết, Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là một trong chuỗi các hoạt động cụ thể hóa công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT vào giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”.

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực cần được tổ chức thường xuyên, nhất là vào các mùa tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, có trách nhiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời giúp các em có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành nghề theo học để lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

Hơn 1.200 học sinh được tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian qua, kết quả tuyển sinh, đào tạo các cấp trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tuyển sinh đào tạo năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm chiếm gần 80%.

Tuy nhiên, cơ cấu trình độ đào tạo vẫn còn bất cập như tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia học trình độ trung cấp và cao đẳng còn thấp, phần lớn người tham gia học nghề học ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều gặp nhiều khó khăn, chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động nhưng không tuyển đúng và đủ theo yêu cầu; có nhiều sinh viên, học sinh ra trường không có việc làm phù hợp.

Bài viết liên quan