Chương trình khung ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp

Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh

Chương trình môn học Giáo Dục Thể Chất

Chương trình môn Tin học

Chương trình môn học Pháp luật

Chương trình môn học Giáo dục Chính trị

Chương trình môn Tiếng anh thuộc khối các môn chung

Phòng Đào Tạo Trung Cấp Kỹ Nghệ Thực Hành HIPT

Mã ngành Tín chỉ Mức thu 1 tín chỉ Tổng học phí
Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
5810402 50 50 35 378.000 18.900.000

Bài viết liên quan